Tag Archives: bệnh trên chó

Và Tôi Có Những Khách hàng Như Thế

Và Tôi Có Những Khách Hàng Như Thế

Hai ngày trước mình có một khách hàng mới biết nhắn tin cho mình, chó có biểu hiện bị ói, bỏ ăn, nằm một chỗ. Với những biểu hiện của khách hàng cũng cấp mình chẩn đoán sơ bộ bị bệnh đường ruột. mấy tuần trước bé cún này bị rất nhiều ve, nên bạn […]